ActionCenter

– En kommunikasjonsplattform driftet av Bording Cognito AS

Vi tar vare på det viktigste du har.

1. januar 2014 kombinerte vi solid kunnskap og lange tradisjoner med nyere krefter og digital kompetanse for å utvikle morgendagens selskap for intelligent kundedialog.

Bording Cognito AS brenner for å gi våre oppdragsgivere de beste forutsetninger for effektiv kommunikasjon med sine kunder. Vi har et sterkt fokus på multikanaldialog og praktisk gjennomføring, der en holistisk tankegang og strategi er nøkkelen til suksess!


Les mer om oss